USŁUGA PROFESJONALNEGO USUWANIA DANYCH Z NOŚNIKÓW

Wytyczne Ochrony Danych Osobowych nakładają, na dysponenta nośników Danych, szczególne zalecenia co do procesu wycofywania ich z użytkowania.

Należy pamiętać iż dane znajdują się na różnych typach nośników, np:

  • dyski twarde (montowane w komputerach, laptopach, serwerach, kserokopiarkach, urządzeniach przenośnych USB, rejestratorach CCTV)
  • pendrive,
  • karty pamięci,
  • dyskietki,
  • taśmy magnetyczne,
  • dokumentacja papierowa

Przed wydaniem nośników, lub całych elementów (komputer, kserokopiarka) do utylizacji, odsprzedaży, innego podmiotu itd. należy usunąć z nich Dane Osobowe.

 

Jako Firma Komputerowa możemy zaproponować usługę polegającą na profesjonalnym wyczyszczeniu nośnika elektronicznego z Danych Osobowych.
Istnieją zasadniczo dwie formy usunięcia danych osobowych:

  • nośnik trafia do utylizacji, jest wycofany z użytkowania - programowe wyczyszczenie danych, oraz fizyczne uszkodzenie nośnika
  • nośnik jest przeznaczony do użytku wtórnego - programowe usunięcie danych
ETAP PROGRAMOWY: usuwanie danych pcservice.pl small.png

Usługa przeprowadzona jest przez wyspecjalizowany serwis wg. własnych przyjętych i sprawdzonych procedur.
Do programowego usuwania danych używamy legalnego dedykowanego oprogramowania. Czas wykonania usuwania danych jest znaczny i zależny od rozmiaru nośnika. Jednak daje nam pewność iż dane nie dadzą się odzyskać*. Po programowym usuwaniu danych, nośnik można z powodzeniem wykorzystać powtórnie. 

Etap fizyczny:

niszczenie danych small.png

 

 Po dodatkowo fizycznym uszkodzeniu nośnika, nie nadaje się on już do wykorzystania. Sposób unieszkodliwiania nośnika jest zależny od typu nośnika, jednakże gwarantujemy, iż danych nie da się odzyskać.*

* Prawdą jest, iż dopóki zachowa się choć kawałek sprawnego nośnika to istnieje szansa odzyskania z niego danych. Istnieją laboratoryjne metody odzyskiwania danych nadpisanych programowo, czy z uszkodzonych mechanicznie nośników. Zakładamy jednak, iż bez ponoszenia sporych nakładów finansowych i dostępu do specjalistycznego sprzętu, Nasza metoda usuwania danych jest wysoce satysfakcjonująca. 

ETAP DOKUMENTująCy CZYNNOŚCI:

Usługa wykonana jest zgodnie z wprowadzoną u Procesora procedurą zawartą w PBI (jeśli istnieje). Na potrzeby usługi wystawiamy protokół z usuwania bądź niszczenia danych z nośnika. Do protokołu możemy dołączyć dokumentację w formie np. zdjęć z przeprowadzenia operacji niszczenia nośnika. Możemy przekazać pozostałości po nośniku do utylizacji i wypisać kartę odpadu.

GWARANTUJEMY wysoki poziom wykonania usługi, zachowanie poufności przekazanych danych. Zawieramy umowy powierzenia danych.

Firmy, Osoby zainteresowane usługą zapraszamy bezpośrednio do siedziby firmy lub do kontaktu.
Szczegóły: www.pcservice.pl

Odwiedzin: - 1157